appbook
Displaying 301 - 350 of 1484
หมายเลขคดีดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบE2231/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 นางนิภานันท์ ทยุติธร
ผบE2249/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE2254/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE2283/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 นางนิภานันท์ ทยุติธร
ผบE2286/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสุชาติ ทิพย์มะณี
ผบE2305/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายฉัตรชัย แดนจันทึก
ผบE2436/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายภวินท์ ชวาลา
ผบE2438/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวสิริมา ประสงค์ศิลป์
ผบE2441/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวสิริมา ประสงค์ศิลป์
ผบE2462/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายธนชาติ วรรณทวี
ผบE2463/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายธนชาติ วรรณทวี
ผบE2467/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายธวัชชัย พันธุ์วัฒน์
ผบE2467/2564 27 มกราคม 2565 สืบพยานจำเลย 13.3 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายธวัชชัย พันธุ์วัฒน์
ผบE2467/2564 27 มกราคม 2565 สืบพยานโจทก์ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายธวัชชัย พันธุ์วัฒน์
ผบE2490/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2502/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2507/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2508/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2509/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2510/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2511/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2512/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2513/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2514/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2516/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2519/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2520/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2521/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2522/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2524/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2525/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2526/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2527/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2528/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2529/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2530/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2531/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2532/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2533/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2534/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2535/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2536/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2537/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2538/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2539/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายเกรียงไกร วิเชียรปัญญา
ผบE2541/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 นางนิภานันท์ ทยุติธร
ผบE2551/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE2559/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE2561/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE2566/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวีระชัย อนุกูล

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter