appbook
ชื่อทนาย
Displaying 101 - 150 of 486
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบE1863/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวกนกวรรณ พรหมคุณ
ผบE1978/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ยให้การ สืบพยานฯ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางหยาดอรุณ บัวเงิน
ผบE2047/2566 31 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวสิริมา ประสงค์ศิลป์
ผบE2110/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2125/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2129/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวปลายฝน ยอดกล้า
ผบE2132/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2133/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2134/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2135/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2137/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2138/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2139/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2140/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2141/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE2149/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2150/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2151/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2152/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2153/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2154/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2155/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2156/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2157/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2158/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2159/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2160/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2161/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2162/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2163/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2164/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2165/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2166/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2167/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2168/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2169/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวพรพรรณ หมื่นวงค์
ผบE2181/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2182/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2183/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2184/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2185/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2186/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2187/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายปรเมศ กุหลาบกุลี
ผบE2197/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวณัฐนรี คงกุลทอง
ผบE2199/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
ผบE2200/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
ผบE2201/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
ผบE2202/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
ผบE2203/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
ผบE2211/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter