appbook
ชื่อทนาย
Displaying 51 - 100 of 237
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ20/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ21/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ22/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ23/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ24/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ331/65 4 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาวกนกวรรณ พรหมคุณ
ผบ50/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายณัฐพงค์ ชาสุรีย์
ผบ69/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางธันยาภรณ์ อุทุมพันธ์
ผบ93/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบE220/2566 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสมพงษ์ โกศล
ผบE222/2566 3 เมษายน 2566 นัดพิจารณา/นัดทำยอม 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสมพงษ์ โกศล
ผบE450/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE451/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE453/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE454/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE455/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE456/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE459/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE5025/2565 5 เมษายน 2566 ฟังคำสั่ง 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียว
ผบE515/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE516/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายกรกฎ คุณาคม
ผบE517/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE518/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE519/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายลภณ สุดชา
ผบE520/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE521/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE522/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE523/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE524/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายลภณ สุดชา
ผบE525/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE526/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายลภณ สุดชา
ผบE527/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายลภณ สุดชา
ผบE528/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายลภณ สุดชา
ผบE529/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE530/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายลภณ สุดชา
ผบE531/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE532/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายลภณ สุดชา
ผบE533/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE534/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE535/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายลภณ สุดชา
ผบE536/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายลภณ สุดชา
ผบE537/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE538/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE539/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายณัฐภูมินทร์ แสงเพ็ชร
ผบE540/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา
ผบE541/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE542/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายลภณ สุดชา
ผบE543/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายลภณ สุดชา
ผบE544/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายลภณ สุดชา
ผบE545/2566 4 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายลภณ สุดชา

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter