Displaying 1 - 11 of 11
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ.1313/55 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้องและคำคัดค้าน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R -
ผบ474/66 31 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO -
ผบ511/66 1 มิถุนายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm -
อ1063/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 9.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm -
อ1470/66 31 พฤษภาคม 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM -
อ2694/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv -
อ4135/62 29 พฤษภาคม 2566 นัดพร้อม /พิจารณาคดีใหม่ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R -
อ586/66 31 พฤษภาคม 2566 นัดพร้อมสอบคำให้การ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm -
อ761/66 30 พฤษภาคม 2566 สอบคำให้การสืบโจทก์ 8.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv -
อ7671/65 31 พฤษภาคม 2566 นัดพร้อมสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐาน 9.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO -
อ960/66 31 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R -

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter