appbook
ชื่อทนาย
Displaying 1 - 50 of 368
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ ข3/65 15 สิงหาคม 2565 ไต่สวนคำร้อง 8.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายปรเมศ รางสถิตย์
ผบ ส54/65 15 สิงหาคม 2565 ไต่สวนคำร้อง 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ103/65 15 สิงหาคม 2565 นัดพิจารณา 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ1808/64 16 สิงหาคม 2565 ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ1809/64 16 สิงหาคม 2565 ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ377/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายจิตติวัฒก์ งานสัมพันธฤทธิ์
ผบ544/65 10 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายธวัชชัย พลสม
ผบ562/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวเพชรรุ่ง เบ้าทอง
ผบ583/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายลภณ สุดชา
ผบ585/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายลภณ สุดชา
ผบ586/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายลภณ สุดชา
ผบ592/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายลภณ สุดชา
ผบ593/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายลภณ สุดชา
ผบ598/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ625/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานฯ 9.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ626/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ650/65 18 สิงหาคม 2565 นัดพิจารณาหรือทำยอม 9.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ674/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ677/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ680/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ681/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ682/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ683/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ684/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ685/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ686/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ700/65 15 สิงหาคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวธันยาภรณ์ อุทุมพันธ์
ผบ709/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ710/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ711/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ712/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ713/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ714/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ715/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ716/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ718/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ719/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ720/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ721/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
ผบ722/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายรังสรรค์ วรรณทวี
ผบ723/65 18 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายรังสรรค์ วรรณทวี
ผบ724/65 15 สิงหาคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางธันยาภรณ์ อุทุมพันธ์
ผบ739/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ740/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ741/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ742/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ743/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ744/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ745/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ746/65 15 สิงหาคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter